W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Borkowski, marcin.borkowski@piaseczno.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 70 17 653. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest Krzysztof Kasprzycki. Dane kontaktowe: krzysztof.kasprzycki@piaseczno.eu, tel.: (22) 70 17 682.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 5 . Do budynku można dojść ulicą Kościuszki (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Sienkiewicza) oraz poprzez parking przy ul. Zgody a także poprzez alejkami od strony Parku Miejskiego. Czterokondygnacyjny budynek, jasny budynek widoczny jest z daleka.

W okolicę Urzędu Miasta i Gminy można dojechać następującymi autobusami: L-2, L-5, L12, L13, L17, L19, L25, L32 (przystanek „Urząd Miasta”, pętla autobusowa przy ul. Sierakowskiego) oraz 710, 724 (przystanek „Urząd Miasta”).

W budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno występuje ograniczony wachlarz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami:
·         wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
·         na parkingu przed i obok budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w pobliżu wejścia wyznaczono dwie „koperty” – miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczonych kolorem niebieskim oraz oznakowaniem pionowym, dodatkowo w odległości ok. 180 m od głównego  wejścia na parkingu miejskim pomiędzy ul. Świętojańską a ul. Zgoda znajdują się dodatkowo cztery miejsca, 
·         budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się ok 150 m od wejścia do budynku głównego, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno a parkingiem przy ul. Zgody, tuż obok drogerii Hebe a Bistro Pilarscy),
·         kancelaria urzędu, punkt informacyjny oraz sala obsługi spraw dot. dowodów osobistych dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, 
·         w pozostałych sprawach w razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię do obsługi interesanta na parterze budynku, 

W budynku można skorzystać z z tłumacza polskiego języka migowego oraz tłumacza języka angielskiego. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie

Do budynku prowadzi wejście od ul. Świętojańskiej. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę.  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

---

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno jest przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in.: osób z wadami słuchu. Urząd daje możliwość  korzystania z pomocy wiedeotłumacza. Usługa ta pozwala m.in. na swobodną i bezpośrednią obsługę osób niesłyszących oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez udziału pełnomocnika. Stanowisko z usługą wideotłumacza znajduje się w Kancelarii Urzędu (parter budynku przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie) i można z niego korzystać: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Stanowisko jest oznaczone specjalnym znakiem.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki
  4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

  • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
  • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

Aplikacje mobilne

brak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane