Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

GO.6238.12.2020.MK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Odbiór odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych oraz rur azbestowo – cementowych pochodzących z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno

nr sprawy GO.6238.12.2020.MK

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert  jako Wykonawcę wybrano firmę:
ECO - TECH Maciej Mączyński
ul. Twarda 44/19,
00-831 Warszawa

Treść

„Zapytanie ofertowe” do kwoty 30.000 EUR"

"
Odbiór odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych oraz rur azbestowo – cementowych pochodzących z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno"

I.

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych oraz rur azbestowo – cementowych pochodzących z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno, proszę o złożenie oferty do dnia 22.05.2020r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Świętojańska 5A.
Osoby odpowiedzialne do kontaktów:
 1. Barbara Wysocka, tel. 22 70-17-532, e-mail: barbara.wysocka@piaseczno.eu
 2. Marta Kawiak, tel. 22 70-17-536, e-mail: marta.kawiak@piaseczno.eu

II.

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 05* i 17 06 01*, w szacowanej ilości 200 ton. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za odbiór 1 tony odpadów. W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Odbioru zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt oraz rur cementowo-azbestowych) znajdujących się na nieruchomościach, w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, według przekazanego pisemnego wykazu osób i posesji. Zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być przygotowane do transportu poprzez zafoliowanie i ułożenie na paletach. W przypadku gdyby nie był spełniony ten warunek Wykonawca powinien zapewnić możliwość zapakowania odpadu na koszt ich właściciela. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pakowania odpadów. Zgłoszone do odbioru rury azbestowo-cementowe mogą pojawić się sporadycznie, w małych ilościach maksymalnie z kilku gospodarstw domowych.
 2. Poinformowania mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadu.
 3. Zapewnienia własnego załadunku.
 4. Wywozu odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 5. Przekazania odpadów do unieszkodliwienia w uprawnionym Zakładzie Unieszkodliwienia.
 6. Uzyskania od osoby przekazującej do utylizacji wyroby zawierające azbest podpisu potwierdzającego ilość odebranego odpadu.
 7. Dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów – kopii karty przekazania odpadu oraz dokumentów potwierdzających ilości odebranych odpadów od mieszkańców.
 8. Ważenie odebranego odpadu powinno być wykonane w obecności przekazującego odpad.
 
Do przedmiotowej oferty należy dołączyć:
 1. wpis do CEIDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub wpis KRS (w przypadku podmiotów prawa handlowego),
 2. posiadane zezwolenie właściwego organu na zbieranie i transport przedmiotowych odpadów
 3. umowę z uprawnionym zakładem unieszkodliwienia gwarantującej odbiór eternitu do unieszkodliwienia w ilości około 200 ton.
 4. potwierdzenie wykonania podobnej pracy – minimum 2 referencje o wartości po 60.000,00 zł każda.
 
III.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całego zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020r.  
 
IV. Gwarancja należytego wykonania umowy nie jest wymagana.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij