Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt budżetu gminy na rok 2024
Projekt WPF na lata 2024-2037
Uchwała nr 3.c./305/2023 Składu Orzekającego RIO
Uchwała nr 3.h./308/2023 Składu Orzekającego RIO
Uchwała Nr 1464/LXXVIII/2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na 2024r.
Uchwała Nr 1463/LXXVIII/2023 w sprawie WPF Gminy Piaseczno na 2024r.