Imię i nazwisko Telefon Adres
Komendant
Mariusz Łodyga

22 750 21 60
strazmiejska@piaseczno.eu
tel. alarmowy 986

05-500 Piaseczno
ul. Czajewicza 1a
 
Piotr Adamczyk 22 750-21-60
 
Jacek Brudzewski
Dariusz Brynda
Leszek Dymitrowicz
Rafał Skalski
Tadeusz Janicki
Tadeusz Kosiarz
Jacek Krzyżanowski
Mirosław Malinowski
Dariusz Maciejewski
Zenon Myszkowski
Jacek Pasieczny
Marek Pietrusiński
Stanisław Śliwerski
Piotr Wierzbic
Wojciech Waszczuk
Paweł Szondermajer
Arkadiusz Janicki
Romuald Twardowski
Robert Walczy

Godziny pracy Straży Miejskiej :
pn. - sob.  6.00-22.00,
ndz.  - 8.00-16.00

Zakres wykonywanych zadań:

  • Wykonywanie zadań przewidzianych prawem dla straży miejskiej.
  • Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia.
  • Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, posesji ) - przekazywanie informacji o ww. usterkach odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu.
  • Sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.
  • Kontrola zabezpieczenia prowadzonych prac remontowo-inwestycyjnych na terenie miasta i gminy - zgłaszanie zastrzeżeń o stanie zabezpieczenia prac odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu.
  • Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w celu zwiększenia efektywności ich działania.
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie działania Straży Miejskiej.
  • Opracowywanie projektów planów budżetowych w zakresie działania straży.


Zakładka poświęcona adopcji zwierząt.

Bezpłatna akcja chipowania / sterylizacji zwierząt w 2019r.

Znakowanie rowerówZałączniki:

Monitoring Miejski w Piasecznie