ZAPYTANIE OFERTOWE

I    W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: „Rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Julianowskiej 67 w Józefosławiu, w trybie zaprojektuj i wyburz” w ramach zadania - Rozbiórka budynków w Józefosławiu, proszę o złożenie oferty / w formie skanu wypełnionego i podpisanego wzoru oferty / do  dnia 13.12.2021 do godz. 23:59 za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inw@piaseczno.eu z tytułem maila: „Rozbiórka budynków w Józefosławiu”

Odpowiedzialny do kontaktów: Pan Lech Rajewski,  telefon (22) 70 17 645, ul. Warszawska 1, pok. 114

II   Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania  zamówienia oraz inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie:

1.          Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik „A”

2.          Wzór Umowy.

III  Termin  realizacji Przedmiotu Zamówienia:  zgodnie ze wzorem Umowy

IV    Kryterium wyboru oferty – cena 100%                                                                Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Protokół z udzielenia zamówienia.