link do postępowania: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c554f029-2b00-4c2c-a084-9d77a2668c1cZałączniki:

załącznik nr 1 do OPZ
załącznik nr 2 do OPZ