Aktualny MPZP - UCHWAŁA Nr 1440/XLVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16).
Zmiana MPZP - UCHWAŁA NR 1395/XLVI/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 14 maja 2014 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010

 

ZMIANA MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 486/XX/2020 - UiA.6721.3.2020.AA

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 486/XX/2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno -UiA.6721.3.2020.AA

Analiza zasadności przystąpienia do zmiany MPZP

Załącznik do analizy - legenda Studium

Zmiana przystąpienia - 966/XLVIII/2022