Aktualny MPZP - UCHWAŁA NR 180/VIII/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo

Zmiana MPZP - Mieszkowo -  993/XLIX/2022 - UiA.6721.1.1.2022.ŁM

Przystąpienie do zmiany MPZP - Mieszkowo -  993/XLIX/2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Mieszkowo - UiA.6721.1.1.2022.ŁM