Aktualny MPZP - UCHWAŁA Nr 427/XVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn nr. ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/5, 180/6, 181 z obr 24

 

ZMIANA MPZP - Piaseczno (24) - Nr uchwały 691/XXV/2016 - UiA.ZP.6721.2.2017.WK

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 691/XXV/2016

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.2.2017.WK