Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kierownictwo urzędu

Daniel Putkiewicz


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pracuje w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne)

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

Konto bankowe

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Powyższy numer nie dotyczy wpłat na poczet podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych dot. w/w podatków zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach.
Nie dotyczy również opłat za odpady.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych zostaną przysłane mieszkańcom w odrębnej korespondencji.
Nie dotyczy także opłat za Strefę Płatnego Parkowania.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych są wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr ewid. 55/6, położonej w obr. 5 m. Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno , działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Obwieszczenie o możliwości skorzystania z uprawnienia strony dotyczącego czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie udzielenia pozwoleń...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie...

Zawiadomienie o 13 sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Praca

stanowisko: Konserwator w Szkole Podstawowej w Józefosławiu

stanowisko Konserwator w Szkole Podstawowej w Józefosławiu

miejsce pracy Szkoła Podstawowa w Józefosławiu

termin składania ofert

miejsce składania ofert u Kierownika gospodarczego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu ul. Kameralna 11

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Inspektor ds. nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji

stanowisko Inspektor ds. nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – ½ lub pełny etat

stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – ½ lub pełny etat

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie gminy Piaseczno .”

zamówienie na „Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie gminy Piaseczno .”

nr sprawy spr.87/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro pokój 75

zamówienie na: „ Remonty bieżące dróg gminnych - profilowanie dróg, ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków".

zamówienie na „ Remonty bieżące dróg gminnych - profilowanie dróg, ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków".

nr sprawy spr.102/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro pokój 75

zamówienie na: Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie off-grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie off-grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 94/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie – naprawa posadzki tarasu.

zamówienie na Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie – naprawa posadzki tarasu.

nr sprawy INW.7021.109.2019.RR.409

zamawiający Urząd Miasta i Gminy PIaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy PIaseczno lub na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie – uszczelnienie ścian fundamentowych

zamówienie na Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie – uszczelnienie ścian fundamentowych

nr sprawy INW.7021.109.2019.RR.408

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej 3.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: „ Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

zamówienie na „ Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

nr sprawy spr.97/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro pokój 75

Obwieszczenia architektoniczne

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.8.2019.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Głosków dz. 96/7

Znak sprawy UiA.ZP.6721.8.2019.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Głosków dz. 96/7

Znak pisma UiA.ZP.6721.8.2019.WR

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 10.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis  UiA.ZP.6721.8.2019.WR O B W I E  S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7 zlokalizowanej przy ul. Czubatki na odcinku pomiędzy ulicami Kruka i Głuszca ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.9.2019.WK przystąpienie do sporządz.MPZP cz.miasta Piaseczna

Znak sprawy UiA.ZP.6721.9.2019.WK przystąpienie do sporządz.MPZP cz.miasta Piaseczna

Znak pisma UiA.ZP.6721.9.2019.WK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 19.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis  2019-07-19 UiA.ZP.6721.9.2019.WK   O G Ł O S Z E N I E   o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.    Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij