Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kierownictwo urzędu

Daniel Putkiewicz


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pracuje w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne)

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

Konto bankowe

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Powyższy numer nie dotyczy wpłat na poczet podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych dot. w/w podatków zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach.
Nie dotyczy również opłat za odpady.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych zostaną przysłane mieszkańcom w odrębnej korespondencji.
Nie dotyczy także opłat za Strefę Płatnego Parkowania.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych są wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.166/2 w Woli Gołkowskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno , działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nr WI-II.7820.1.19.2018.MS1/TM o wydaniu decyzji Nr 161/SPEC/2019 o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej : " Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odc. od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójec odc. B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) dł. odc. ok. 14,80 km. Zadanie 2 km 8+241,47-21+746,16".

Zawiadomienie o 19 sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2020 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż -dot. dz. 55/6 obręb 5 miasto Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno , działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Praca

stanowisko: Asystent rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

stanowisko Asystent rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

stanowisko: Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

stanowisko Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej (2 stanowiska)

stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej (2 stanowiska)

miejsce pracy Straż Miejska Piaseczno ul. Czajewicza

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno

zamówienie na Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno

nr sprawy 153 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Skrzynka podawcza UrUrząd Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

zamówienie na: zakup i dostawę na teren Gminy Piaseczno podkładów kolejowycg w ilości 1.750 szt.

zamówienie na zakup i dostawę na teren Gminy Piaseczno podkładów kolejowycg w ilości 1.750 szt.

nr sprawy UTP.7021.4.1.2020.EM

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno+Gmina Piaseczno.

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Mista i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-200 Piaseczno

zamówienie na: Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie w zakresie dostawy mięsa, wyrobów z mięsa i drobiu.

zamówienie na Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie w zakresie dostawy mięsa, wyrobów z mięsa i drobiu.

nr sprawy spr 5 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Remont parteru budynku przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie.

zamówienie na Remont parteru budynku przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie.

nr sprawy INW.7011.109.2019.MS.30

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

zamówienie na: Wykonanie wielobranżowej koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg 2KDD, 3KDD, 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno w ramach zadania” Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie.

zamówienie na Wykonanie wielobranżowej koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg 2KDD, 3KDD, 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno w ramach zadania” Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie.

nr sprawy spr 3 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: „Modernizację budynku „Dom Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

zamówienie na „Modernizację budynku „Dom Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

nr sprawy Spr. 2/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

Obwieszczenia architektoniczne

Znak sprawy: UiA.G.6733.23.2019.AK budowa stacji transformatorowej SN/nN Zalesie Górne

Znak sprawy UiA.G.6733.23.2019.AK budowa stacji transformatorowej SN/nN Zalesie Górne

Znak pisma UiA.G.6733.23.2019.AK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.G.6733.22.2019.AK budowa linii kablowej nN Zalesie Górne

Znak sprawy UiA.G.6733.22.2019.AK budowa linii kablowej nN Zalesie Górne

Znak pisma UiA.G.6733.22.2019.AK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.16.2019.DK

Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2019.DK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 11.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.16.2019.DK...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Znak sprawy UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 11.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.15.2019.DK                                              &n...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.17.2019.WK przystąpienie do sporządz. MPZP cz. wsi Julianów Północny

Znak sprawy UiA.ZP.6721.17.2019.WK przystąpienie do sporządz. MPZP cz. wsi Julianów Północny

Znak pisma UiA.ZP.6721.17.2019.WK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 11.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis  11.12.2019 UiA.ZP.6721.17.2019.WK   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny   Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij