Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kierownictwo urzędu

Daniel Putkiewicz


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pracuje w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne)

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

Konto bankowe

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Powyższy numer nie dotyczy wpłat na poczet podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych dot. w/w podatków zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach.
Nie dotyczy również opłat za odpady.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych zostaną przysłane mieszkańcom w odrębnej korespondencji.
Nie dotyczy także opłat za Strefę Płatnego Parkowania.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych są wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Tablica ogłoszeń

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży dot.dz. 166/2 Wola Gołkowska

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do: sprzedaży w trybie przetargu...

Zawiadomienie o 16 sesji Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Praca

stanowisko: Audytor Wewnętrzny - 0,5 etatu - zatrudnienie od 01.02.2020 r.

stanowisko Audytor Wewnętrzny - 0,5 etatu - zatrudnienie od 01.02.2020 r.

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Specjalista BHP - 0,5 etatu

stanowisko Specjalista BHP - 0,5 etatu

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Podinspektor w Straży Miejskiej

stanowisko Podinspektor w Straży Miejskiej

miejsce pracy Straż Miejska Piaseczno ul. Czajewicza

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Inspektor w Referacie Polityki Mobilności i Transportu

stanowisko Inspektor w Referacie Polityki Mobilności i Transportu

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

stanowisko Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 11 w Piasecznie".

zamówienie na „Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 11 w Piasecznie".

nr sprawy Spr. 134/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: ”Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2020r”.

zamówienie na ”Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2020r”.

nr sprawy spr.132/2019r

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5, III piętro pokój 75

zamówienie na: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno.

zamówienie na Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno.

nr sprawy spr 120 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: wykonanie koncepcji rozbudowy ulic: Żabiej i Wąskiej w Piasecznie.

zamówienie na wykonanie koncepcji rozbudowy ulic: Żabiej i Wąskiej w Piasecznie.

nr sprawy MT.7011.44.2019.EKR

zamawiający Gmina Piaseczno- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

zamówienie na: Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej w Głoskowie, Głosków ul. Millenium 76

zamówienie na Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej w Głoskowie, Głosków ul. Millenium 76

nr sprawy Spr. 133/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

zamówienie na Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

nr sprawy Spr. 129/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

Obwieszczenia architektoniczne

Znak sprawy: UiA.G.6733.20.2019.AK mała architektura Runów dz. nr 124/2

Znak sprawy UiA.G.6733.20.2019.AK mała architektura Runów dz. nr 124/2

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 30.10.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.G.6733.18.2019.AK stacja transform. dz. nr 416/3 Zalesie Górne odmowa

Znak sprawy UiA.G.6733.18.2019.AK stacja transform. dz. nr 416/3 Zalesie Górne odmowa

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 30.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.G.6733.19.2019.AZ sieć wodoc. i kanaliz. Bąkówka dz. nr 20/2, 20/3

Znak sprawy UiA.G.6733.19.2019.AZ sieć wodoc. i kanaliz. Bąkówka dz. nr 20/2, 20/3

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 06.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.12.2019.WK podjęcie uchwały Nr 179/VIII/2019 cz. miasta Piaseczno

Znak sprawy UiA.ZP.6721.12.2019.WK podjęcie uchwały Nr 179/VIII/2019 cz. miasta Piaseczno

Znak pisma UiA.ZP.6721.12.2019.WK

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data wytworzenia 23.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis  23-08-2019 UiA.ZP.6721.12.2019.WK O G Ł O S Z E  N I E   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij