Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kierownictwo urzędu

Daniel Putkiewicz


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pracuje w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne)

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.


UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną, od 13 marca 2020 roku od godz. 12.00 do odwołania burmistrz wprowadził zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Więcej informacji: zmiana organizacji pracy urzędu.

Konto bankowe

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Powyższy numer nie dotyczy wpłat na poczet podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych dot. w/w podatków zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach.
Nie dotyczy również opłat za odpady.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych zostaną przysłane mieszkańcom w odrębnej korespondencji.
Nie dotyczy także opłat za Strefę Płatnego Parkowania.
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych są wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Tablica ogłoszeń

Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o nr SPN-II.7570.3.76.2020.KK3 z dn. 18.05.2020r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki 11/1, 11/2 i11/3 położoną w Piasecznie, obr. 22 Karolin PGR objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego 161/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (...)".

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego...

Praca

stanowisko: Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych

stanowisko Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Finansowym

stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Interpretację wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie.”

zamówienie na Interpretację wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie.”

nr sprawy INW.7021.109.2020.RR.184

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie ”

zamówienie na „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie ”

nr sprawy spr.44/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Wykonanie pasa rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego , Sierakowskiego oraz Warszawskiej , kontrpasa rowerowego w ulicy Wschodniej oraz pasów kontraruchu rowerowego w ramach zadania: -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

zamówienie na Wykonanie pasa rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego , Sierakowskiego oraz Warszawskiej , kontrpasa rowerowego w ulicy Wschodniej oraz pasów kontraruchu rowerowego w ramach zadania: -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

nr sprawy 45 -2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

zamówienie na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

nr sprawy Spr. 31/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

zamówienie na: Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie”

zamówienie na Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie”

nr sprawy Spr. 43/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych".

zamówienie na Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych".

nr sprawy spr 41 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

Obwieszczenia architektoniczne

Znak sprawy: UiA.6733.2.2020.KT sieć elektroenerget.kablowa SN Chojnów/Żabieniec

Znak sprawy UiA.6733.2.2020.KT sieć elektroenerget.kablowa SN Chojnów/Żabieniec

Znak pisma UiA.6733.2.2020.KT

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.6733.2.2020.KT                                               ...

Znak sprawy: UiA.6721.2.2020.AA odstąp.od przepr.strateg.oceny oddziaływ.na środowisko MPZP Julianów szkoła

Znak sprawy UiA.6721.2.2020.AA odstąp.od przepr.strateg.oceny oddziaływ.na środowisko MPZP Julianów szkoła

Znak pisma UiA.6721.2.2020.AA

Rodzaj dokumentu Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wytworzenia 15.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis 15.05. 2020 r. UiA.6721.2.2020.AA   OBWIESZCZENIE   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie ...

Znak sprawy: UiA.6721.3.2020.AA przystąpienie do sporządz.zm. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak sprawy UiA.6721.3.2020.AA przystąpienie do sporządz.zm. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak pisma UiA.6721.3.2020.AA

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 15.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.6721.3.2020.AA 15.05.2020r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca dla obszaru działek ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 44 Na podstawie...

Znak sprawy: UiA.6721.1.2020.KW przystąpienie do sporządz. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak sprawy UiA.6721.1.2020.KW przystąpienie do sporządz. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak pisma UiA.6721.1.2020.KW

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 17.04.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.6721.1.2020.KW   O G Ł O S Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293), art. 39...

Znak sprawy: UiA.6733.1.2020.AK linia kablowa NN Chyliczki dz. nr 48/81, 50/77

Znak sprawy UiA.6733.1.2020.AK linia kablowa NN Chyliczki dz. nr 48/81, 50/77

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 03.04.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij