Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Imię i nazwisko 

 Telefon

Pokój

Włodzimierz Rasiński - naczelnik wydziału

22 70 17 686

98

 Zbigniew Wysoczyński  22 70 17 687 92
Sławomir Łodej
Jan Grzesiak  22 70 17 685
 Dorota Kulig
 Teresa Mazanek   22 70 17 662  91
 Danuta Kowalczyk
Monika Rosińska
 Tadeusz Kawiak  22 70 17 675 97
 Iwona Turlejska
 Michał Baran 22 70 17 670 97
Dorota Gołaś 22 70 17 676
 Andrzej Bernaciak
Marek Łęcki
Zbigniew Mostowski
   22 70 17 697  93
 Marek Ławrecki 22 70 17 696
Bogdan Krawczyk  
22 70 17 657 99Beata Kowalewska
Wiesław Sokołowski 22 726 00 90
512-891-504
ul. J. Sierakowskiego 1,
05-500 Piaseczno
Małgorzata Kępka 22 726 00 90
Piotr Bartkowski
Paweł Socha
Krzysztof Grabowski
Krzysztof Morawski

Kontakt do wydziału: it@piaseczno.eu

Zakres wykonywanych zadań:

1. Planowanie w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg gminnych z wyliczeniem wartości zadań i podziałem na poszczególne lata ich realizacji.

2. Kompleksowe przygotowanie inwestycji i remontów dróg wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. odwodnienie, wodociągi, kanalizacja sanitarna i oświetlenie.
a) nadzór nad opracowaniem dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę.
b) nadzór nad realizacją i ostateczne rozliczenie zawartych umów i porozumień w sprawie finansowania inwestycji.
c) opracowanie dokumentów dla zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem mieszkańców.
d) opracowanie dokumentów związanych ze współfinansowaniem planowanych inwestycji przez inne podmioty.
e) opiniowanie obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji na terenie Gminy.

3. Nadzór inwestorski w zakresie budowy i remontów dróg, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
a) wybór wykonawcy robót – przygotowywanie materiałów przetargowych i umów.
b) odbiory techniczne.
c) ostateczne rozliczenie zakończonych zadań.
d) przekazanie zakończonych inwestycji do wydziału księgowości budżetowej.

4. Zarządzanie drogami gminnymi i ich utrzymanie (wraz z chodnikami i parkingami).
a) realizacja budżetu Gminy w zakresie bieżącego utrzymania dróg
b) ewidencja dróg gminnych
c) oznakowanie dróg gminnych
d) lokalizacja urządzeń w pasie drogowym
e) zajęcie pasa drogowego
f) umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym
g) organizacja ruchu drogowego w zakresie przygotowania i opiniowania projektów
h) uzgodnienia zjazdów
i) udział w pracach Zakładu Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie, w zakresie dróg gminnych
j) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg publicznych do GDDKiA.

5. Planowanie potrzeb odwodnieniowych na podstawie koncepcji odwodnienia Gminy, z uwzględnieniem wniosków mieszkańców radnych, firm itp.

6. Uzgodnienia projektów i wydawanie warunków technicznych dotyczących systemu odwodnieniowego terenu i dróg z wyłączeniem kanalizacji deszczowej będącej w kompetencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

7. Współpraca z PWiK w zakresie kanalizacji deszczowej.

8. Nadzór nad realizacją wykonywanych robót odwodnieniowych i ich rozliczanie.

9. Planowanie potrzeb w zakresie transportu publicznego.

10. Bieżąca współpraca z innymi zarządcami dróg istniejących na terenie powiatu piaseczyńskiego, w zakresie koordynacji obsługi komunikacyjnej między gminami.

11. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

12. Dokonywanie uzgodnień rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej.

13. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi.

14. Planowanie rozwoju infrastruktury (w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczych, oświetlenia dróg i placów, sygnalizacji świetlnej dróg) we współpracy z PWIK-Piaseczno, PCU, Zakładem Energetycznym, Gazownią itp.

15. Współpraca ze Spółkami PWiK i PCU przy realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w energię.

16. Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej gminnych dróg, ulic i placów w zakresie inwestycji.

17. Przygotowanie prognoz, opinii, opracowań, dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy.

18. Prowadzanie spraw dotyczących zawartych przez Gminę porozumień z prywatnymi inwestorami w zakresie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury.

19. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne na terenie gminy Piaseczno zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
20. Sprawy związane z systemem Piaseczyński Rower Miejski.
21. Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP) :
a) kontrola uiszczania opłat z postój pojazdów w SPP w Piasecznie,
b) serwis techniczny parkomatów i przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności urządzeń, 
c) przyjmowanie wniosków i wydawanie abonamentów,
d) prowadzenie postępowania windykacyjnego,
e) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
f) przyjmowanie skarg i wniosków.

Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij