W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wersja strony w formacie XML

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.05.2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1180) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1.01.2020r. zachowują swoją ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż
3 lata od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy transporcie drogowym.
Licencje te podlegają wymianie na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem
31 grudnia 2022r. Po tym terminie licencje te stracą ważność.

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe informacje: Parter, pok. nr 19.

Telefon (22) 70-17-517                      edg@piaseczno.eu


2. Wymagane dokumenty na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

„Wniosek o udzielenie licencji/dostosowanie posiadanej licencji do wymagań określonych
w ustawie o transporcie drogowym od dnia 1.01.2020r./wydanie wtórnika licencji/zmianę posiadanej licencji (udzielonej po dniu 1.01.2020r.) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Piaseczno”  wraz z załącznikami.

Załączniki:

 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy, osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujący przewozy na jego rzecz spełniają warunki określone w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.);
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa
  w art. 39a ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o transporcie drogowym;
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
 • Wykaz pojazdów samochodowych;
 • Wykaz kierowców i oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 lit. d, określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1- 4 (w przypadku zatrudnienia kierowców);
 • Kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy;
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym;
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty za wydanie licencji.

3. Opłaty.
Jednorazowa opłata za wydanie licencji/dostosowanie/wydanie wtórnika/zmianę licencji TAXI wg tabeli poniżej:


Okres ważności licencji w latach

od 2- 15 lat

powyżej 15- 30 lat

powyżej 30- 50 lat

Opłata za udzielenie licencji/ dostosowanie

200,00 zł

250,00 zł

300,00 zł

Opłata za zgłoszenie pojazdu we wniosku o udzielenie licencji-
w wysokości 10%

20,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

Opłata za wydanie wypisu na każdy pojazd zgłoszony we wniosku
o udzielenie licencji- 
w wysokości 1%

2,00 zł

2,50 zł

3,00 zł

Opłata za wydanie wtórnika licencji
w przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych
od przedsiębiorcy- w wysokości 25%

50,00 zł

62,50 zł

75,00 zł

Opłata za wydanie wtórnika licencji
w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy- w wysokości 10%

20,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

Opłata za zmianę licencji-
w wysokości 10%

20,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

Opłata za wydanie wypisu
w przypadku zmiany licencji-
w wysokości 5%

10,00 zł

12,50 zł

15,00 zł


Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Gminy Piaseczno- numer 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.) lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno.

 

 

 

4. Termin załatwienia sprawy.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Doręczenie decyzji.
Decyzję należy odebrać osobiście parter, pok. nr 19.

 

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno.


7. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.08.2013r.
  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
  (zm. Dz. U. z 2019r. poz. 2463),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.12.2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 2377),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

 

PLIKI DO POBRANIA (na dole strony):

 • Wniosek o udzielenie licencji/dostosowanie posiadanej licencji do wymagań określonych
  w ustawie o transporcie drogowym od dnia 1.01.2020r./wydanie wtórnika licencji/zmianę posiadanej licencji (udzielonej po dniu 1.01.2020r.) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Piaseczno;
 • Wniosek o wydanie wypisu/ów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Piaseczno w związku ze zgłoszeniem kolejnego pojazdu
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
 • Wykaz pojazdów samochodowych;
 • Wykaz kierowców;
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 lit. d, określonych
  w art. 39a ust. 1 pkt 1- 4 (w przypadku zatrudnienia kierowców).Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane