Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Szczegółowe informacje: Parter, pok. Nr 19.
Telefon (22) 70-17-517 edg@piaseczno.eu

2. Wymagane dokumenty na przewóz osób Taxi.
„Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy Piaseczno” wraz z załącznikami.

Załączniki*:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność Wnioskodawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności**;
2. Kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym**;
3. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 39a ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym;
4. Kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy;
5. Informacje dotyczące pojazdu wykorzystywanego do wykonywania przewozów
(jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem);
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty za wydanie licencji;
* - Oryginały dokumentów do wglądu
** - w przypadku spółki cywilnej – dotyczy każdego ze wspólników

3. Opłaty.
Jednorazowa opłata za licencję TAXI wg tabeli poniżej:

OBSZAR GMINY
Na 2 do 15 lat Na 15 do 30 lat Na 30 do 50 lat
200zł 250zł 300zł

Opłata za zmianę danych w licencji wynosi 10% opłaty za licencję - 20, 25 lub 30zł w zależności od okresu ważności licencji.
Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Gminy Piaseczno - numer 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

4. Termin załatwienia sprawy.
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Doręczenie decyzji.
Decyzję należy odebrać osobiście parter, pok.19.

6. Tryb odwoławczy.
Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

7. Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r., poz.2200),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013r., poz. 713).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) ze zm.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij