W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej mieści s
ię przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie.


Zezwolenia i zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew - procedura

 

Kontakt:

- infolinia - 22 70 17 541

 

Adres email:  urzad@piaseczno.eu

 

Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale
 

Imię i Nazwisko   Nr pokoju

Marta Marecka

Mateusz Kulik

  113

Kinga Stola

  114

Dagmara Hammerl

 

  101

Anna Pisarzewska

 

 

102

Magdalena Fido

Piotr Grędziński

 

104

Sylwia Kalinowska
Naczelnik Wydziału

 

103

 

Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie spraw dotyczących miejsc objętych szczególną ochroną przyrody.

2. Prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w zakresie usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych z wyłączeniem nieruchomości będących w zakresie kompetencji Starosty.

3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną wody, powietrza atmosferycznego, gleby oraz ograniczeniem hałasu.

4. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

5. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, z wyłączeniem zagadnień dot. gospodarki odpadami.

 6. Opiniowanie projektów prac geologiczno inżynierskich, hydrogeologicznych oraz koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

7. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

8. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z wyłączeniem zagadnień dot. gospodarki odpadami.

9. Prowadzenie spraw dot. zmiany stanu wody na gruncie.

10. Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym.

11. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

12. Prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w zakresie uprawy maku oraz konopi włóknistych.

13. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.

14. Rejestracja psów ras agresywnych.

15. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi pracującymi na rzecz rolnictwa.
 

16. Organizacja szkoleń, pokazów, konkursów dla rolników z terenu gminy.
 

17. Prowadzenie rejestrów w tym publicznie dostępnego rejestru danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

18. Prowadzenie spraw związanych z zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczących emisji pyłów lub gazów do powietrza z obiektów oraz środków transportu będących we władaniu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

 
19. Ustalanie opłaty za zmniejszenie retencji terenowej na skutek wykonywania na terenie nieruchomości o powierzchni 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

20. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy na likwidację niskiej emisji oraz dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zgodnie z podjętymi uchwałami.


 

Powiadom znajomego