W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej


Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej mieści się przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie.

Kontakt:

- infolinia - 22 70 17 541

W związku z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie informujemy, że nie rozpatrujemy wniosków złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem wniosku, żądania, wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia, prosimy o jego doręczenie na jeden z dwóch sposobów:
- w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, pocztą lub osobiście (w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno – w siedzibie przy ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańskiej 5a),
- w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych: e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP.

Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale
 

Imię i Nazwisko   Nr pokoju

Marta Marecka

Mateusz Kulik

  113

Kinga Stola

  114

Dagmara Hammerl

Joanna Rabsztyn

  101

Anna Pisarzewska

Katarzyna Rogowska

Aleksandra Wichniewicz

 

102

Magdalena Fido

Piotr Grędziński

 

104

Sylwia Kalinowska
Naczelnik Wydziału

 

103

 

Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie spraw dotyczących miejsc objętych szczególną ochroną przyrody.

2. Prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w zakresie usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych z wyłączeniem nieruchomości będących w zakresie kompetencji Starosty.

3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną wody, powietrza atmosferycznego, gleby oraz ograniczeniem hałasu.

4. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

5. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, z wyłączeniem zagadnień dot. gospodarki odpadami.

 6. Opiniowanie projektów prac geologiczno inżynierskich, hydrogeologicznych oraz koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

7. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

8. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z wyłączeniem zagadnień dot. gospodarki odpadami.

9. Prowadzenie spraw dot. zmiany stanu wody na gruncie.

10. Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym.

11. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

12. Prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w zakresie uprawy maku oraz konopi włóknistych.

13. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.

14. Rejestracja psów ras agresywnych.

15. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi pracującymi na rzecz rolnictwa.
 

16. Organizacja szkoleń, pokazów, konkursów dla rolników z terenu gminy.
 

17. Prowadzenie rejestrów w tym publicznie dostępnego rejestru danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

18. Prowadzenie spraw związanych z zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczących emisji pyłów lub gazów do powietrza z obiektów oraz środków transportu będących we władaniu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

 
19. Ustalanie opłaty za zmniejszenie retencji terenowej na skutek wykonywania na terenie nieruchomości o powierzchni 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

20. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy na likwidację niskiej emisji oraz dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zgodnie z podjętymi uchwałami.

Powiadom znajomego