W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Spraw Społecznych


Imię i nazwisko

Telefon Pokój

   Mirosława Goch - naczelnik wydziału   

 

22 70 17 636 67


Magdalena Kaniut
Emilia Grzelak

22 70 17 626 64 A

Beata Kaszubowska
Grażyna Wąsik

22 70 17 646 64

Ewa Wiśniewska

22 70 17 682 65

Kontakt do wydziału: rss@piaseczno.eu

Zakres wykonywanych zadań:

 1.  Prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z wyłączeniem spraw dot. zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych).
 2. Prowadzenie spraw związanych z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych, przygotowanie projektu gminnego programu, jego realizacja oraz sporządzenie stosownych sprawozdań, a także współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Przygotowywanie i wdrażanie gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie dotacji celowych udzielanych przez gminę na realizację zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym, w tym m.in. ogłaszanie konkursów, przygotowywanie, realizacja i rozliczanie umów.
 6. Prowadzanie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
 7. Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z placówkami oświatowymi, dla których Gmina jest organem założycielskim.
 8. Koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy np. mammobus, geriatriobus.
 9. Realizacja zadań Gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w trybie i na zasadach ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy o finansach publicznych.
 10. Koordynowanie działań w zakresie stomatologii w placówkach oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym.
 11. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi.
 12. Obsługa administracyjno-biurowa Piaseczyńskiej Rady Kobiet.
 13. Współpraca z Powiatem w zakresie transportu indywidualnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego – „od drzwi do drzwi”.

Zobacz dokumenty określające zasady współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi

Powiadom znajomego