W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Urbanistyki i Architektury


Kancelaria wydziału: uia@piaseczno.eu 

Telefon w sprawie odbioru dokumentów: 22-70-17-554

Infolinia: 22-70-17-551

Urząd jest czynny: godziny pracy UMiG Piaseczno


Anna Pakulińska-Attia

naczelnik wydziału

 

Ewa Łątka inspektor obsługa kancelarii
Iwona Szczygielska  inspektor obsługa kancelarii
Agata Wojdak-Ludwicka inspektor

opiniowanie podziałów, warunki zabudowy, wypisy i wyrysy, zaświadczenia

Agnieszka Zubala inspektor

warunki zabudowy, planowanie przestrzenne, koncepcje architektoniczne

Arleta Walczak główny specjalista

planowanie przestrzenne 

 Krzysztof Tobiasz

 inspektor opiniowanie podziałów, warunki zabudowy, wypisy i wyrysy, zaświadczenia
Piotr Kalbarczyk  inspektor planowanie przestrzenne, zabytki
Łukasz Michalak główny specjalista opiniowanie podziałów, warunki zabudowy, wypisy i wyrysy, zaświadczenia
Bartłomiej Gajewski główny specjalista  koncepcje architektoniczne i urbanistyczne
Małgorzata Miksa  główny specjalista opiniowanie podziałów, zaświadczenia, wypisy i wyrysy 
Anna Alberska główny specjalista planowanie przestrzenne
 Magdalena Kabala-Rybacka  inspektor planowanie przestrzenne 
Kinga Socha główny specjalista planowanie przestrzenne, koncepcje architektoniczne
Dorota Krug główny specjalista planowanie przestrzenne 
Mateusz Wiatrzyk podinspektor planowanie przestrzenne

 
Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opracowywanie analiz dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
 2. Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Obsługa merytoryczna procedury sporządzenia i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
 5. Przygotowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych.
 6. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach prac własnych wydziału.
 7. Przygotowywanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonywanie miejscowych planów przez projektowe jednostki zewnętrzne.
 8. Obsługa merytoryczna i formalna poszczególnych etapów projektów planów oraz elaboratu planu po jego zatwierdzeniu.
  1. zbieranie wniosków oraz przeprowadzanie procesów opiniowania i uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami.
  2. obsługa procesu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
  3. przygotowywanie projektów zawiadomień i zarządzeń Burmistrza.
  4. sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich obiór i archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wojewodzie, celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.
 9. Zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla terenów gmin sąsiednich.
 11. Opracowywanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 12. Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych.
 13. Opracowywanie projektów decyzji:
  1. o warunkach zabudowy,
  2. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 14. Przeprowadzanie procedur związanych z uzgodnieniem projektów decyzji.
 15. Uzgadnianie i opiniowanie projektów plastycznych umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta i gminy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem istniejących dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.
 17. Prowadzenie rejestru aktów administracyjnych z zakresu merytorycznego działania wydziału.
 18. Przygotowanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji.

 

Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale

Powiadom znajomego