W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami


Kancelaria Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami: I piętro pok. 47
Nr tel:  22 70 17 553
e-mail: ggg@piaseczno.eu

Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska Woszczyk

Zastępca Naczelnika: Anna Moszyńska

Zastępca Naczelnika: Anna Gieleta
Emilia Stefańska
Justyna Michalak-Wąsiel
Ewelina Wojtczak-Słowik
Dorota Choińska
Karol Moczydłowski
Renata Janicka
Alina Maleszewska
Sylwia Rosłon
Agata Horst
Agnieszka Grzegorek
Katarzyna Wiktorko

Justyna Wodowska

Karolina Mątwicka

Monika Cierlicka

Paulina Łomacka

 

Zakres wykonywanych zadań przez GGG:

 • prowadzenie bazy danych ewidencji miejscowości , ulic i adresów , oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, wydawanie zawiadomień i zaświadczeń
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne nieruchomości
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozgraniczeń nieruchomości
 • nadzorowanie i odbiór opracowań geodezyjnych zlecanych dla potrzeb służbowych
 • wykonywanie niewielkich opracowań geodezyjnych dla potrzeb służbowych
 • przygotowywanie wniosków o założenie bądź dokonanie zmian  w księgach wieczystych oraz dokonanie wpisów lub zmian w ewidencji gruntów
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą oraz sprzedażą nieruchomości gminnych bądź oddawaniem w użytkowanie wieczyste gruntu- w trybie przetargowym i bezprzetargowym
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem nieruchomości na własność gminy
 • prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność
 • prowadzenie kontroli zabudowy nieruchomości zgodnie z warunkami umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • prowadzenie spraw dotyczących rozwiązywania umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste m.in. w przypadku nie wywiązania się użytkownika wieczystego z warunków umowy
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
 • przygotowywanie zaświadczeń w sprawie korzystania przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem , przekazywaniem  w użyczenie, w zarząd, w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy
 • ustalanie i pobieranie opłat z tytułu instalacji reklam na nieruchomościach gminnych
 • prowadzenie spraw związanych z „ uwłaszczeniem” : Spółdzielni, użytkowników garaży, ogródków działkowych, itp.
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw dotyczących zasiedzeń nieruchomości
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji mienia – nieruchomości
 • prowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego- nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą przeznaczenia tzw. „rent planistycznych”
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o planowaniu przestrzennym
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej w gruncie stanowiącym własność Gminy Piaseczno bądź będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy i obciążanie gruntów gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich ustalonych przez Radę Miejską
 • organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową i rozwojem Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP), w skład której wchodzi moduł SDI, m.in. gromadzenie, pozyskiwanie, integracja i udostępnianie baz danych przestrzennych
 • udzielanie informacji w sprawie statusu dróg publicznych
 • prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta Wydziału GGG poprzez udzielanie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania wydziału tj.: trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywanych spraw
 • nadawanie nazw dla obiektów publicznych (w tym ulic i dróg, placów, rond, skwerów itp. ) oraz dróg wewnętrznych.


Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale

Powiadom znajomego