W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne; (FN-14/01)

Karta informacyjna

Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji.

Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji, którą wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat
Parter, pok. nr 10, 11, 25
Telefon 22 70 17 510, 22 70 17 511 (pok. nr 10), 22 70 17 508, 22 70 17 512, (pok. nr 11), 22 70 17 658, 22 70 17 659 ( pok. 25 ), 22 70 17 521 (pok. nr 20).

2. Wymagane dokumenty.

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1,
- informacja w sprawie podatku rolnego IR-1,
- informacja w sprawie podatku leśnego IL-1,

Załączniki: akt notarialny, umowa kupna – sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie o nabyciu spadku, lub inne mające wpływ na naliczenie podatku od nieruchomości, oryginał do wglądu.

- Wypełnioną informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, podatku rolnego IR-1, podatku leśnego IL-1, należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Symbol klasyfikacyjny.

3123.

4. Opłaty.

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy.

- w przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wypełniony prawidłowo formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, podatku rolnego IR-1, podatku leśnego IL-1 wraz z wymaganymi załącznikami) decyzja zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca,

- w przypadku opóźnień powstałych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od Burmistrza, termin załatwiania sprawy może się przedłużyć. Organ podatkowy powiadamia stronę o przedłużeniu załatwienia sprawy podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

Procedura zakończona jest wydaniem decyzji ustalającej wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

6. Doręczenie decyzji.

- decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 10,11 lub 25.

7. Tryb odwoławczy.

- pouczenie o trybie odwoławczym będzie stanowiło integralną część decyzji,
- odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu.

8. Podstawa prawna:

- art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

9. Zwolnienia.

- zwolnienia zostały przedstawione w kartach informacyjnych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

10. Korekta łącznego zobowiązania pieniężnego.

Korekta łącznego zobowiązania pieniężnego następuje na podstawie złożonych i prawidłowo wypełnionych informacji z adnotacją „KOREKTA” wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Uwagi:

Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzji. Podatnicy, na których ciąży obowiązek podatkowy dotyczący kilku nieruchomości powinni dokonywać wpłaty należnego podatku na odrębne konta podane w decyzjach podatkowychPowiadom znajomego