W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu - Alfreda Stachyra
Z-ca Kierownika - Paulina Pitkiewicz
Z-ca Kierownika - Agnieszka Temoszczuk 
Piaseczno ul. Warszawska 1,

Telefon 22 70 17 637, 22 70 17 641, fax. 22 70 17 698
e-mail: usc@piaseczno.eu

 

2. Wymagane dokumenty.

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu
Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Urodzenie rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka.
W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis skrócony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

3. Opłaty.

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz jeden odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia.

5. Tryb odwoławczy.

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Piaseczno, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

6. Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1378 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904).
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2021 poz. 1421).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 211 ze zm.).

Dodatkowe informacje:
- w sytuacji uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców. Uznanie ojcostwa może być prawnie skuteczne jeżeli jego rodzice są pełnoletni. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępcą, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym USC, przed sądem opiekuńczym, za granicą przed konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Do przyjęcia tego oświadczenia należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki – zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres zameldowania rodziców. 

Urząd jest czynny:
godziny pracy USC Piaseczno

Powiadom znajomego