W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 6331.12.2022.AP

OŚR. 6331.12.2022.AP                                                                                       Piaseczno, dnia 24.03.2023 r.

 

P O S T A N O W I E N I E 

o podjęciu zawieszonego postępowania


Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 §1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.), postanawiam podjąć z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne znak OŚR.6331.12.2022.AP w sprawie zmiany stanu wody na gruncie położonym w miejscowości Bobrowiec na działkach nr ewid. 77/1-77/11 ze szkodliwym oddziaływaniem na działkę nr ewid. 76/2.


u z a s a d n i e n i e


Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwiesił postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie położonym w miejscowości Bobrowiec, gm. Piaseczno, na działkach nr ewid. 77/1-77/11 do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr 5/2022 z dnia 29 września 2022 r. wydanej w sprawie OŚR.6331.16.2021.AP.

W dniu 7 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr 5/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Mając na względzie powołany przepis art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ wobec otrzymania postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego i tym samym usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno jest zobowiązany do podjęcia zawieszonego postępowania. 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron dlatego, w myśl art. 49a - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dalsze zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu podejmowanych w tej sprawie będą następowały w formie publicznego obwieszczenia.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno postanowił jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 101 § 3 na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:

1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 

2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

 

Dodatkowo strony zostają powiadomione drogą pocztową

Powiadom znajomego