W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Piaseczno

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2016r. z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę działki ozn. nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie przy ul. 11-go Listopada 59, z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych jako zaplecze budowy, wiaty, miejsca parkingowe dla firmy oraz pod reklamę firmy.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015 z dn. 16.12.2015r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: za zaplecze budowy – 11,30 zł/m2/ rok + 23%Vat, za magazyny, wiaty – 15,25 zł/m2/ rok + 23%Vat, za miejsca parkingowe – 22,70 zł/m2/ rok + 23%Vat, za kontener biurowy – 32,45 zł/m2/ rok + 23%Vat, za pow. tablicy reklamowej – 467,80 zł/m2/ rok + 23%Vat
W/wym. działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 943/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 15.05.2013r. znajduje się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą , na planie rysunku oznaczona literami 30 MN.

2. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2016r., z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na wydzierżawienie części działki nr 41/10, obręb 12 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej, z przeznaczeniem pod umieszczoną tablicę reklamowo-informacyjną.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015 i 413/XV/2015 z dn. 16.12.2015r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za grunt pod reklamami w wys. 209,10zł/m2/rok netto + podatek 23%Vat oraz za powierzchnię tablicy reklamowej w wys. 598,30 zł/m2/rok + VAT 23%.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 18.02.2015r. teren działek znajduje się w obszarze przeznaczonym pod produkcje i składy, stacje paliw, usługi nieuciążliwe, inne usługi towarzyszące np. usługi administracji, biura itp. (na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U).

3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2016r. z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę działki ozn. nr ewid. 38, o pow. 377 m2, obręb 18, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Okulickiego i Armii Krajowej, z przeznaczeniem pod zieleń.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015 z dn. 16.12.2015r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1,05zł/m2/ rok + 23%Vat.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 15.02.2012r. teren działki nr 38 znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod tereny produkcji i składów, usługi nieuciążliwe oraz pod inne przeznaczenie towarzyszące jak np. usługi administracji, siedziby firm, tereny parkingów, drogi wewnętrzne, tereny infrastruktury technicznej, na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U.

4. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części pow. 1m2 działki nr 18/73, obręb 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej, z przeznaczeniem pod umieszczenie automatu do sprzedaży biletów (biletomatu).
Ustalam miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunt o pow. 1m2 w wys. 250,00zł netto + podatek 23%Vat.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 2.07.2014r. w/wym. działka przeznaczona jest pod tereny publicznej zieleni, na rysunku planu oznaczony symbolem 3ZP, 4ZP, 5ZP.

5. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2016r. działki ozn. nr ewid. 9/12, o pow. 588m2, obręb21, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Technicznej, z przeznaczeniem pod drogę przeciwpożarową.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015 z dn. 16.12.2015r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 28,05zł/m2/ rok + 23%Vat.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 15.02.2012r. teren działki znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod tereny produkcji i składów, usługi nieuciążliwe oraz pod inne przeznaczenie towarzyszące jak np. usługi administracji, siedziby firm, tereny parkingów, drogi wewnętrzne, tereny infrastruktury technicznej, na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w „Umowach dzierżawy” .

Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia 08 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16, tel. 22 : 70-17-525 lub 70 17 522.


Piaseczno, dnia 2016-02-08

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

Powiadom znajomego