W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wstępne zapytanie ofertowe dot. wydzierżawienia przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości

Gmina Piaseczno jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr ew. 539/3 o powierzchni 11627 m2, uregulowaną w księdze wieczystej nr WA1I/00003626/5, położoną w obr. 3 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej (pomiędzy ulicami Szmaragdową i Rubinową).

Przedmiotem wydzierżawienia może być cała w/wym nieruchomość o pow. 11627 m2 lub jej część.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 539/3 obr. 3 m. Piaseczno, położona przy ul. Energetycznej przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Południowy fragment działki leży w strefie ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w której występują ograniczenia zabudowy. W tymże obszarze urbanistycznym, oznaczonym symbolem B3 MW, MN, U plan ustala jako podstawowe przeznaczenie mieszkalnictwo o wszelkich formach wraz z usługami towarzyszącymi oraz usługi niepubliczne i komercyjne w zakresie handlu, administracji, rzemiosła i gastronomii. Dopuszcza się inne przeznaczenie terenu niż podstawowe pod warunkiem, że będzie ono miało charakter obsługi mieszkańców miasta lub regionu, wzbogaci funkcjonalnie ten rejon i nie będzie w kolizji z przeznaczeniem podstawowym. Zakazuje lokalizacji obiektów produkcyjnych (przemysłowych, rzemiosła produkcyjnego) oraz innych, w tym również usług które mogą powodować stałe lub okresowe zagrożenie dla środowiska.

Zainteresowanych wydzierżawieniem opisanego wyżej gruntu prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach od 8 –16, tel. 70-17-523. Wszczęcie procedury związanej z ewentualnym wydzierżawieniem przedmiotowej nieruchomości lub jej części będzie możliwe po zweryfikowaniu ilości chętnych do wydzierżawienia.

Piaseczno, 02.02.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis
 

Powiadom znajomego