W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat , począwszy od 15 września 2015r. gruntu o pow. ok. 175 m2, stanowiącego część działek ozn. nr nr ewid. 43, 45/15 i 56, obr. 42, położonych w Piasecznie przy ul. Wschodniej z przeznaczeniem pod tereny zieleni, miejsca wypoczynku i rekreacji.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 29/III/2014 z dn. 22.12.2014r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za grunt pod ogródki w wys. 1,05zł/m2/rok netto plus VAT w obowiązującej stawce .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno (uchwała Nr 654/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 02.07.2008r.) teren części działki przeznaczonych do wydzierżawienia znajduje się w obszarze przeznaczonym pod niską zieleń urządzoną wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz pod parkingi ( na planie rysunku oznaczony literami 1-22Z/P).

2. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres od dnia 08.09.2015r. do dnia 07.07.2016r. części pow. 30 m2 działki ozn. nr ewid. 63/6, obręb 19, położonej w Piasecznie w rejonie ulicy Puławskiej 32C, 32 D i 32A, z przeznaczeniem pod garaż blaszany.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 29/III/2014 z dn. 22.12.2014r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za grunt pod garażem – 18,70zł/m2/rok netto; przed garażem – 9,35zł/m2/rok netto; plus podatek VAT w obowiązującej stawce.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dn. 16.06.2010r.) działka znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi nieuciążliwe i biura, ulice wewnętrzne i infrastrukturę obsługi technicznej ( w planie rysunku oznaczony literami 1MN/U).

3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres od dnia 15 września 2015r. do dnia 31.12.2016r., gruntu stanowiącego część działki nr 5/15, obr. 5, położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej ,z przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowej

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 29/III/2014 z dn. 22.12.2014r. i 43/III/2014 z dn. 22.12.2014r. ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony pod reklamę 209,10zł/m2/rok netto plus VAT w obowiązującej stawce, za powierzchnię tablicy reklamowej 598,30 zł/m2/rok plus Vat w obowiązującej stawce .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno(uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dn. 29.04.1998r.) teren działki przeznaczony jest pod funkcje infrastruktury technicznej miasta, funkcje produkcyjne i składowe oraz pod funkcje usługowe publiczne i komercyjne , na planie rysunku oznaczony literami C1T,S,U.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w „Umowach dzierżawy” .

Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia12.08.2015

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16, tel. 22 : 70-17-525 lub 70 17 522.


Powiadom znajomego