W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6733.7.2021.AK Chyliczki linia kablowa nN na dz. nr 48/51 i innych umorzenie

                                                                            Piaseczno, dnia 2021-10-18

UiA .6733.7.2021.AK

 
                                                                         OBWIESZCZENIE 

Niniejszym informuję, że pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A., złożył podanie o wycofanie wniosku z  dnia 10.08.2021 r. PP.79588.2021/UA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej  nN wraz z budową złącza kablowego oraz wymianą istniejącego na działkach nr ew. 48/51, 50/64, 50/72 i 50/77 położonych w obrębie  geodezyjnym  Chyliczki, gm.  Piaseczno. 

W dniu 18.10.2021 r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne.

Art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, iż gdy postępowanie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia  odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który ją wydał.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane