W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 22.06.2016 r.

OŚR.6220.30.2013.ŁM


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że:

1.                  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem (KOA 486/Oś/14) z dnia 10.06.2016 r. utrzymało w mocy zaskarżone Postanowienie znak OŚR.6220.30.2013.ŁM z dn. 08.01.2014 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW w miejscowości Bogatki gm. Piaseczno na działkach nr ew. 521, 522/2, 523 i 524 w częściach nie objętych Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz ustalający zakres raportu oddziaływania na środowisko, w związku z zażaleniem Pana Sławomira Wiśniakowskiego oraz Pana Mirosława Wiśniakowskiego,

2.                  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem (KOA 2164/Oś/16) z dnia 10.06.2016 r. umorzyło postępowanie zażaleniowe, w związku z zażaleniem Pani Danuty Mardas;

3.                  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem (KOA 2165/Oś/16) z dnia 10.06.2016 r. umorzyło postępowanie zażaleniowe, w związku z zażaleniem Pani Bożeny Wójcik i Pana Mariusza Wójcik

Otrzymują :

1. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu


- Sołtys wsi Bogatki

2. a/a

Powiadom znajomego