W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 03.06.2016 r.
OŚR.6220.12.2016.PG
 
 
 

O b w i e s z c z e n i e

 
 

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciapolegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

 
 
 

Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez:

1.      Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie

2.      Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

3.      Sołtys wsi Wólka Pracka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

4.      Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

5.    a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54

 
 

Powiadom znajomego