W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 31.05.2016 r.


OŚR.6220.3.2016.ŁM

O B W I E SZ C Z E N I E


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia Strony, że w dniu 31.05.2016 r. została wydana Decyzja Nr 5/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pokój 10.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1.        Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

2.        Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

ul. Traugutta 10

05-504 Złotokłos

3.        Eveline Cosmetics Group Sp. z o.o.

ul. Żytnia 19

05-506 Lesznowola

4.        Parafia P.W. Matki Bożej Łaskawej

ul. Piaseczyńska 24

05-504 Złotokłos

5.        MARCO OIL Polska Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 55

05-090 Raszyn, Sękocin Nowy

6.        Agencja Nieruchomości Rolnych

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

(działka nr ew. 6 obręb 36)

7.        Marszałek Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

8.        Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

9.        p. Włodzimierz Dubielis

Prezes ROD „Relaks” w Szczakach

ul. Mrokowska 43

05-504 Złotokłos

10.     p. Konrad Dzięciołowski

Prezes PZD „Elekton” w Szczakach

ul. Mrokowska 84

05-504 Złotokłos

11. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

     - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Szczaki (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

12.     a/a

Do wiadomości:

1.        Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.    Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego