W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 12.04.2016 r.

OŚR.6220.23.2015.ŁM


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 101 § 1 i 3 oraz 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z przekazaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zażalenia Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 23.02.2016 r. o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6


postanawiam: 


zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6 do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze przedmiotowego zażalenia

Uzasadnienie

Stowarzyszenie „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie z dnia 23.02.2016 r. znak OŚR.6220.23.2015.PG o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

W dniu 24.03.2016 r. wpłynęło zażalenie Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim na ww. postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, które w dniu 30.03.2016 r. zostało przekazane zgodnie z kompetencjami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

W zawiązku z koniecznością rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze przedmiotowego zażalenia należało postanowić jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1.  p. Rafał Guzewicz - pełnomocnik inwestora

2. Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno


- strona internetowa Urzędu

4. a/a

Powiadom znajomego