W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 22.03.2016 r.

OŚR.6220.23.2015.ŁM 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6 wszczęte na wniosek p. Rafała Guzewicza, pełnomocnika Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 29,  zostało zakończone.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują :

1.       p. Rafał Guzewicz - pełnomocnik inwestora

2.       Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.       ADEXTRA S.A.

4.       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

5.       „EVI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

6.       PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

7.       SARANTIS POLSKA S.A.

8. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

9.       a/a

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.       Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego