W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 10.03.2016 r.
OŚR.6220.3.2016.PG
 
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
 

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1
i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciapolegającego na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński.

Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

 
 
 

Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez:

1.       Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie

2.       Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

3.       Sołtys wsi Szczaki (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

4.       Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

5.       a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54

 

Powiadom znajomego