W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 18.12.2015 r.


OŚR.6220.22.2015.ŁM 


O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków PG7a, PG7b, P11, P11a, P9, P12, P12a, P12b, P13 i P13a w miejscowościach Złotokłos i Henryków Urocze, gm. Piaseczno oraz w miejscowościach Korzeniówka i Marylka, gm. Tarczyn wszczęte na wniosek p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39,  zostało zakończone.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), że ze względu na skomplikowany charakter sprawy decyzja w przedmiotowym postępowaniu zostanie wydana w terminie do 15 lutego 2016 r.

Doręczenie obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują :

1.        p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora

2.        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500      Piaseczno

3.        OSP w Złotokłosie

ul. 3-Maja 30
05-504 Złotokłos

4.        Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

5.        Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

6.   Gmina Tarczyn

      (dot. działki m.in.138 w Marylce i 68 w Korzeniówce)

      ul. Juliana Stępkowskiego 17
      05-555 Tarczyn

7.   Gmina Belsk Duży

(dot. działki nr ew. 69 w Korzeniówce i 543/4 w Złotokłosie)

ul. Jana Kozietulskiego 4A

05-622 Belsk Duży

8.    Gmina Błędów

(dot. działki nr ew. 69 w Korzeniówce i 543/4 w Złotokłosie)

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

9.    Gmina Grójec

(dot. działki nr ew. 69 w Korzeniówce i 543/4 w Złotokłosie)

ul. J. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

10. Marszałek Województwa Mazowieckiego (jako Skarb Państwa)

      ul. Jagiellońska 26

      03-719 Warszawa

11.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

     - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Henryków-Urocze (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Gmina Tarczyn (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

12.  a/a

 

Do wiadomości:


1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.     Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego