W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn.  06.11.2015 r.

OŚR.6220.22.2015.ŁM

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków PG7a, PG7b, P11, P11a, P9, P12, P12a, P12b, P13 i P13a w miejscowościach Złotokłos i Henryków Urocze, gm. Piaseczno oraz w miejscowościach Korzeniówka i Marylka, gm. Tarczyn.

Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

Otrzymują.:

1.       p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora

2.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500   Piaseczno

3.       Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

4.       Sołtys wsi Henryków-Urocze (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

5.       Gmina Tarczyn (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

6.       Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko oraz z art. 49 K.p.a. poprzez:

·          stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie

·          tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54

7.    a/a

Powiadom znajomego