W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informcja

Piaseczno, dn. 05.11.2015 r.

OŚR.6220.15.2015.ŁM


 


INFORMACJA


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak WOOŚ-II.4240.1244.2015.AWI.3 z dnia 27.10.2015 r. wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków.

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
ul. Wojska Polskiego 54 w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej w pok. nr 10.

Ponadto ww. postanowienie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

 

 

Otrzymują :

1.       p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora

2.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500   Piaseczno

3.       Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

4.       Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)

(dot. działki m.in.433 w Runowie)

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

5.       Gmina Belsk Duży

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. Jana Kozietulskiego 4A

05-622 Belsk Duży

6.       Gmina Błędów

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

7.       Gmina Grójec

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. J. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

8.       PGL Nadleśnictwo Chojnów

ul. Klonowa 13

05-532 Pilawa

 

 

 

 

9.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Głosków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

10.  a/a

 

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.   Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego