W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 19.06.2015 r.

OŚR.6220.7.2015.ŁM

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19 wszczęte na wniosek spółki KONCEPT WS Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21A, zostało zakończone.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informuję na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), że ze względu na skomplikowany charakter sprawy decyzja w przedmiotowym postępowaniu zostanie wydana w terminie do 15 sierpnia 2015 r.
Doręczenie obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują :
1. p. Agnieszka Dudzik – pełnomocnik inwestora
2. KONCEPT WS Sp. z o.o. S.k.
ul. Karpia 21A
61-619 Poznań
3. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Piasecznie
ul. Kościelna 11
05-500 Piaseczno
4. GDDKiA Oddział w Warszawie
Rejon w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki
5. GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
6. PCU Piaseczno Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
7. NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu
Motaniec 30
73-108 Motaniec
8. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
9. Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
10. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
11. a/a
Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu
 

Powiadom znajomego