W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacja

Piaseczno, dn. 25.03.2015 r.

OŚR.6220.31.2014.ŁM

INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak WOOŚ-II.4240.81.2015.MWA z dnia 16.03.2015 r. wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Wojska Polskiego 54 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej w pok. nr 10.
Ponadto ww. postanowienie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

Otrzymują :
1. p. Agnieszka Białecka – pełnomocnik inwestora
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowcu
ul. Mazowiecka 27
05-502 Bobrowiec
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Piasecznie
ul. Asfaltowa 4
05-500 Żabieniec
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
6. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
7. Agencja Nieruchomości Rolnych
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
8. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Bobrowiec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
9. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu


Powiadom znajomego