W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 29.01.2015 r.

OŚR.6220.2.2015.AK


O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamiam, że w dniu w dniu 14.01.2015 r. Pan Karol Svensson złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji Reaktora CHP Xenergo 2 MW w lokalizacji Wola Gołkowska, ul. Dworska 1, Gmina Piaseczno wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Wobec powyższego wszczęto postępowanie i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 106 § 2 K.p.a., w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie w pokoju 10 oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 736 02 73.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.


Otrzymują:
1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
2. Sołtys wsi Wola Gołkowska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
3. Biuro Promocji i Informacji w miejscu
4. a/a + tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54


Powiadom znajomego