W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 20.01.2015 r.

OŚR.6220.28.2014.AK
O B W I E S Z C Z E N I E


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamia, że w dniu 20.01.2015 r. została wydana Decyzja Nr 2/2015 umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na części działek nr ew. 10/66 i 10/67 obręb 6 w miejscowości Piaseczno.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pokój 10.

Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno:
http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno
pod nr karty: 67/2015Otrzymują:
1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2. a/a + Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 

Powiadom znajomego