W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 05.11.2014 r.

OŚR.6220.15.2014.ŁM

O B W I E S Z C Z E N I E

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. t.j.) zawiadamia Strony, że w dniu 05.11.2014 r. została wydana Decyzja Nr 16/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pokój 10.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od publicznego ogłoszenia.

Otrzymują :
1. p. Wojciech Parciński – pełnomocnik inwestora
2. Agencja Nieruchomości Rolnych
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
3. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
4. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Piasecznie
ul. Dworska 1
05-502 Piaseczno
6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Piasecznie
ul. Asfaltowa 4
05-500 Żabieniec
7. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Antoninów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Bąkówka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Głosków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Głosków-Letnisko (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Gołków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Mieszkowo (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
-Sołtys wsi Wola Gołkowska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
8. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu


Powiadom znajomego