W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 28.10.2014 r.

OŚR.6220.12.2014.ŁM


O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu w dniu 28.10.2014 r. Pan Wojciech Korona – pełnomocnik inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, przedłożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pokój 10 oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Otrzymują:
1. p. Wojciech Korona – pełnomocnik inwestora
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
3. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
4. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Pilawa-Orzeszyn (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Gazeta Piaseczyńska – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Piaseczno


Powiadom znajomego