W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 23.10.2014 r.

OŚR.6220.12.2014.ŁM

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) w związku z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno” zawiadamia, że z uwagi na oczekiwanie na stanowisko organu uzgadniającego warunki realizacji inwestycji oraz umożliwienie stronom postępowania zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, decyzja w powyższej sprawie zostanie wydana w terminie do dnia 23 grudnia 2014 r.Otrzymują:
1. p. Wojciech Korona – pełnomocnik inwestora
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
3. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
4. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Pilawa-Orzeszyn (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
5. a/aPowiadom znajomego