W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2023r.

Do zadań komisji będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w otwartych konkursach.
W pracach komisji mogą brać udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,biorących udział w konkursie.


Członkowie komisji konkursowej biorący udział w pracach przy opiniowaniu ofert, muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

  1. Korzystają z pełni praw publicznych, 
  2. Reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, które nie biorą udziału w danym konkursie, 
  3. Nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, 
  4. Zapoznali się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych, a także z Programem współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

W przypadku zgłoszenia wielu kandydatur, zostanie przeprowadzone losowanie. 

Powołania członka komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w drodze zarządzenia. 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Z uwagi na ewentualność ponownego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, zastrzega się możliwość prowadzenia spotkań komisji w formie online. 

Zgłoszenia można dokonać drogą e-mailową na adres:rss@piaseczno.eu lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno. 

Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 19.12.2022r.

Załączniki

Powiadom znajomego