W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla podopiecznych Caritas Piaseczno Zakroczym 2023.

Załącznik nr 1 do zarządzenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 16 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.),

zamieszcza ofertę Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Piasecznie
 
na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w  2023 roku finansowanego z budżetu Gminy Piaseczno:

pn. „Wyjazd integracyjno – terapeutyczny dla podopiecznych Caritas Piaseczno Zakroczym 2023”

10 000,00 zł

 Oferta zostanie rozpatrzona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327ze zm.), uchwałą Nr 1219/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.11.2022r., w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023r. oraz z uchwałą Nr 1220/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.11.2022r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na lata 2023-2025.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego, jako zadania zleconego  w rozumieniu ustawy o  finansach publicznych – będzie miało formę wsparcia takiego zadania wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w  siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na  zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie w/w terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.
 
Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest:

Pani Grażyna Wąsik, tel. (0-22) 70 17 646, pok. nr 64 w godz. 09.00 – 15.00

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania materiałów należy zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do Wydziału Spraw Społecznych, pok. Nr  64, lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.piaseczno.eu

Załączniki

Powiadom znajomego