W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz do przedłożenia zarysu harmonogramu zadań na rok 2024.

 Piaseczno, dn.29.05.2023 r.
 
Do organizacji pozarządowych działających w Gminie Piaseczno
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ).

Zgodnie z zasadą partnerstwa, organizacje pozarządowe uczestniczą          w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych przez właściwy organ administracji publicznej, a także     w wykonywaniu tych zadań. 

Kierując się zasadą efektywności, organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. 

Mając na względzie powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie zarysu harmonogramu i kosztów zadań, jakie Państwa organizacja zamierza realizować w roku 2024, z podziałem na wydatki ze środków finansowych własnych oraz z dotacji. 

KONSULTACJE

Zapraszamy również do zapoznania się z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 i przekazania na adres gminy Piaseczno swoich wniosków, spostrzeżeń lub nowych propozycji, które zdaniem Państwa powinny znaleźć się w Programie Współpracy z organizacjami w przyszłości. 

Link do Programu Współpracy z organizacjami znajduje się na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.bip.piaseczno.eu, w zakładce organizacje pozarządowe --> zasady współpracy --> Uchwała nr 1219/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 r., dodatkowo istnieje możliwość wglądu do powyższego dokumentu w siedzibie Urzędu.

 Na odpowiedzi, sugestie, wnioski, oczekuję do dnia 15.09.2023r.

 
Wnioski i propozycje proszę kierować na adres:
 
Wydział Spraw Społecznych 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 
Wszelkich informacji udzielają od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00,:

 - Pani Mirosława Goch pok. 67 – pod nr tel. (0-22) 70-17-636

- Pani Magdalena Kaniut pok. 64 – pod nr tel. (0-22) 70-17-646 

- Pan Tomasz Pośniak pok. 64 – pod nr tel. (0-22) 70-17-626

 
Adresy poczty elektronicznej: 

 miroslawa.goch@piaseczno.eu

magdalena.kaniut@piaseczno.eu 

tomasz.posniak@piaseczno.eu

 

 

 

 

 

            

Powiadom znajomego