W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydawanie Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny

Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Referat Innowacji Miejskich – Kierownik Tomasz Pawlak

Referat Innowacji Miejskich
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00–17:00

wtorek–czwartek 8:00–16:00

piątek- 8.00-15.00

2. Osoby uprawnione

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (bez względu na to, czy osiągają dochód), mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia).

3. Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce oraz kserokopię lub skan legitymacji szkolnej lub studenckiej (obie strony);
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie PKDR, przedstawia się także do wglądu:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz odebrania kart lub duplikatów w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.

Wnioski o wydanie karty można składać osobiście w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie, przez stronę www.karta.piaseczno.eu lub przez ePUAP

4. Opłaty

Karta wydawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie 10,00 zł. Wpłatę za wydanie duplikatu Karty można dokonać osobiście w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, lub przelewem na Rachunek Bankowy Gminy dostępnym na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.  www.bip.piaseczno.eu

5. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów karta wydawana jest niezwłocznie.

6. Podstawa prawna

Uchwała Nr 997/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku

7. Inne

Oferta partnerów wspierających Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie internetowej www.karta.piaseczno.eu.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego