W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

POSTANOWIENIE Nr 53/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 53/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje:

§ 1. W załączniku do postanowienia Nr 1111/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r./ poz. 10694), dokonuje się zmian:
1) w siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 10 z Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 na „Centrum Edukacyjno-Multimedialne (Szkoła Podstawowa), ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno”;
2) w siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 19 z Publiczne Przedszkole „Radosne”, ul. Orężna 8a na „Centrum Edukacyjno-Multimedialne (Biblioteka Publiczna), ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno”;
3) w granicach obwodu nr 25 dopisuje się ulicę „Marysieńki”;
4) w granicach obwodu nr 27 dopisuje się ulice: „Arniki” i „Rekreacyjna”.
§ 2. Ustala się tekst jednolity załącznika do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Piaseczna, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Piaseczno.

Komisarz Wyborczy w Warszawie II
Kinga Hulak

Załączniki

Powiadom znajomego