W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 7573 artykuły
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - 2 stanowiska
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - 2 stanowiska
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Znak sprawy: OŚR.6220.25.2021.PG
Znak sprawy OŚR.6220.25.2021.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z parkingiem naziemnym, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Pułku IV Ułanów w Gołkowie, gmina Piaseczno na części działki ewidencyjnej nr 707/8 Gołków[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 24.05.2022 r.OŚR.6220.25.2021.PGO b w i e s z c z e n i e  Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie budynku usługowo-handlowego z parkingiem naziemnym, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Pułku IV Ułanów w Gołkowie, gmina Piaseczno na części działki ewidencyjnej nr 707/8 Gołków.Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia. Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.  Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2.  a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Stanowisko: Specjalista w Wydziale Kadr i Administracji
Stanowisko Specjalista w Wydziale Kadr i Administracji
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Finansowym
Stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamówienie na: Wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego „SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski”.
Zamówienie na Wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego „SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski”.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.7013.9.2022.PZ.143
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert mailem na adres: inw@piaseczno.eu
Znak sprawy: RSR.6220.20.2022.WD.2
Znak sprawy RSR.6220.20.2022.WD.2
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie wójta Gminy Lesznowola ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Interpelacja w sprawie: utrzymania terenów publicznych w miejacowościach Julianów i Józefosław
Interpelacja w sprawie utrzymania terenów publicznych w miejacowościach Julianów i Józefosław
Tożsamość radnego Hanna Krzyżewska
Wniosek w sprawie: wybiegu dla psów u zbiegu ul. Cyraneczki i Wilanowskiej w Józefosławiu
Wniosek w sprawie wybiegu dla psów u zbiegu ul. Cyraneczki i Wilanowskiej w Józefosławiu
Tożsamość radnego Maja Szwedzińska-Sikorska
Znak sprawy: OŚR.6220.25.2021.PG
Znak sprawy OŚR.6220.25.2021.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z parkingiem naziemnym, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Pułku IV Ułanów w Gołkowie, gmina Piaseczno na części działki ewidencyjnej nr 707/8 Gołków[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 23.05.2022 r. OŚR.6220.25.2021.PGO b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z parkingiem naziemnym, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Pułku IV Ułanów w Gołkowie, gmina Piaseczno na części działki ewidencyjnej nr 707/8 Gołków. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 22 lipca 2022 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu. Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych
Stanowisko Inspektor w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamówienie na: Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa elementów umundurowania dla Straży Miejskiej w Piasecznie"
Zamówienie na Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa elementów umundurowania dla Straży Miejskiej w Piasecznie"
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia od 10 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert siedziba Straży Miejskiej w Piasecznie