W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9563 artykuły
Znak sprawy: OŚR.6220.4.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.4.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej 1A KB na działce o nr ewid. 161/6 obręb: 0005 Bobrowiec gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.[koniec][/ukryj]                                                                                                                      Piaseczno, dn.  15.04.2024 r.OŚR.6220.4.2024.MF O b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej 1A KB na działce o nr ewid. 161/6 obręb: 0005 Bobrowiec gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 30.06.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.  Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno    
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o nowym terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej nr S2 na działce o nr ewid. 44/4 obręb: 0014 Grochowa gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.[koniec][/ukryj]                                                                                                                      Piaseczno, dn.  15.04.2024 r.OŚR.6220.3.2024.MFO b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej nr S2 na działce o nr ewid. 44/4 obręb: 0014 Grochowa gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 30.06.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o nowym terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconych nr S6 i S7 na działce o nr ewid. 81/1 obręb: 0035 Siedliska gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.[koniec][/ukryj]   Piaseczno, dn.  15.04.2024 r.OŚR.6220.2.2024.MFO b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconych nr S6 i S7 na działce o nr ewid. 81/1 obręb: 0035 Siedliska gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 30.06.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Stanowisko: Referent lub Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów
Stanowisko Referent lub Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście do sekretariatu w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na referenta lub specjalistę lub głównego specjalistę w referacie księgowości i finansów w CUW w Piasecznie” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: praca@cuw.piaseczno.eu
Znak sprawy: UiA.6733.4.2024.ŁM
Znak sprawy UiA.6733.4.2024.ŁM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.6733.4.2024.ŁM                                             Piaseczno, dnia 2024.04.12 OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), że na wniosek: – inwestor: Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.– z dnia 02.04.2024 r., L.dz.PP.27778.2024/UA zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Granicznej nr ew. 47/14, 340, 58/4 obręb ewidencyjny nr 0036 Szczaki, gmina Piaseczno. POUCZENIE: Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.
Zamówienie na: Budowę pawilonu integracji społecznej (wykonanie, transport i montaż) w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław”, dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.
Zamówienie na Budowę pawilonu integracji społecznej (wykonanie, transport i montaż) w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław”, dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 45/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Zamówienie na: Ścinanie i naprawa poboczy dróg gminnych
Zamówienie na Ścinanie i naprawa poboczy dróg gminnych
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy spr. 42/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Zamówienie na: Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno.
Zamówienie na Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy ZK.5543.30.1.2024.MJ
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia od 10 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W wersji elektronicznej na adres mailowy urzad@piaseczno.eu lub w wersji papierowej na Kancelarię Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Zamówienie na: Organizację wycieczek dla Seniorów (60+) na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
Zamówienie na Organizację wycieczek dla Seniorów (60+) na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 44/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia