W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 7019 artykułów
Wniosek w sprawie: przekazania dokumentów dot. inwentaryzacji Przychodni Rejonowej nr 2 oraz oceny możliwości budowy windy
Wniosek w sprawie przekazania dokumentów dot. inwentaryzacji Przychodni Rejonowej nr 2 oraz oceny możliwości budowy windy
Tożsamość radnego Michał Rosa
Wniosek w sprawie: lokalizacji przystanku linii 709 dla osób wysiadających przy dworcu PKP
Wniosek w sprawie lokalizacji przystanku linii 709 dla osób wysiadających przy dworcu PKP
Tożsamość radnego Izabella Górzyńska
Wniosek w sprawie: poprawy stanu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Nadarzyńską w kierunku Sienkiewicza
Wniosek w sprawie poprawy stanu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Nadarzyńską w kierunku Sienkiewicza
Tożsamość radnego Izabella Górzyńska
Wniosek w sprawie: poprawy stanu drogi ulicy Bema w Piasecznie
Wniosek w sprawie poprawy stanu drogi ulicy Bema w Piasecznie
Tożsamość radnego Izabella Górzyńska
Wniosek w sprawie: wydłużenia godzin funkcjonowania poczekalni na dworcu PKP
Wniosek w sprawie wydłużenia godzin funkcjonowania poczekalni na dworcu PKP
Tożsamość radnego Ewelina Wójcik
Znak sprawy: OŚR.6220.19.2021
Znak sprawy OŚR.6220.19.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]zawiadamiające, że w dniu 19.10.2021 r. została wydana Decyzja Nr 14/2021 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WAR1707H zlokalizowanej na działce nr ew. 70 obręb 29 Piaseczno[koniec][/ukryj]  Piaseczno, dn. 19.11.2021 r.  OŚR.6220.19.2021.PG O B W I E S Z C Z E N I E Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.11.2021 r. została wydana Decyzja Nr 14/2021 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WAR1707H zlokalizowanej na działce nr ew. 70 obręb 29 Piaseczno.Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Świętojańskiej 5A  w Piasecznie, pokój  nr 104.Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno:http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiasecznopod nr karty  538/2021   Otrzymują:1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2. Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + a/a  
Znak sprawy: OŚR.6220.19.2021
Znak sprawy OŚR.6220.19.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]zawiadamiające, że w dniu 19.11.2021 r. została wydana Decyzja Nr 14/2021 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WAR1707H zlokalizowanej na działce nr ew. 70 obręb 29 Piaseczno[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 19.11.2021 r.  OŚR.6220.19.2021.PG O B W I E S Z C Z E N I E Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia Strony, że w dniu 19.11.2021 r. została wydana Decyzja Nr 14/2021 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WAR1707H zlokalizowanej na działce nr ew. 70 obręb 29 Piaseczno.Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie pokój 104.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od publicznego ogłoszenia.   Otrzymują:1.p. Paweł Roszkowski - pełnomocnik Inwestora 2.Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:-    strona internetowa Urzędu-    Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)-    a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Zamówienie na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”.
Zamówienie na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 120/2021
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP