Imię i nazwisko Telefon Pokój
Komendant
Mariusz Łodyga

22 70 17 695
22 750 21 60
strazmiejska@piaseczno.eu
tel. alarmowy 986

wejście od strony ul. Kościuszki
na tyłach Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
 
Piotr Adamczyk 22 70 17 690
 
Jacek Brudzewski
Dariusz Brynda
Leszek Dymitrowicz
Rafał Skalski
Tadeusz Janicki
Tadeusz Kosiarz
Jacek Krzyżanowski
Mirosław Malinowski
Dariusz Maciejewski
Zenon Myszkowski
Jacek Pasieczny
Marek Pietrusiński
Monika Rudzka-Grądek
Stanisław Śliwerski
Piotr Wierzbic
Wojciech Waszczuk
Paweł Szondermajer
Romuald Twardowski
Arkadiusz Janicki


Uwaga: telefony 22 70 17 695 i 22 70 17 690 czynne są tylko w godzinach pracy urzędu:

pn 8.00-18.00,
wt-pt 8.00-16.00

Zakres wykonywanych zadań:

  • Wykonywanie zadań przewidzianych prawem dla straży miejskiej.
  • Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia.
  • Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, posesji ) - przekazywanie informacji o ww. usterkach odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu.
  • Sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.
  • Kontrola zabezpieczenia prowadzonych prac remontowo-inwestycyjnych na terenie miasta i gminy - zgłaszanie zastrzeżeń o stanie zabezpieczenia prac odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu.
  • Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w celu zwiększenia efektywności ich działania.
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie działania Straży Miejskiej.
  • Opracowywanie projektów planów budżetowych w zakresie działania straży.


Zakładka poświęcona adopcji zwierząt.

Akcja czipowania zwierząt.

Znakowanie rowerówZałączniki:

Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2003 r.
Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2004 r.
Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2005 r.
Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2006 r.
Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2007 r.