MPZP - Jazgarzew/Wólka Pęcherska - Nr uchwały 160/VIII/2015 - UiA.6721.56.1.2015.MKR 

Przystąpienie do MPZP - nr uchwały 160/VIII/2015 [pobierz uchwałę]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - UiA.6721.56.1.2015.MKR [pobierz obwieszczenie]

Zmiana przystąpienia do MPZP - nr uchwały 765/XXXVI/2021[pobierz uchwałę] (uchylone)

Zmiana przystąpienia do MPZP - nr uchwały 863/XLIII/2021[pobierz uchwałę] (uchylone)

Zmiana przystąpienia do MPZP  - nr uchwały 1187/LXI/2022 [pobierz uchwałę]

 

Etap I - UiA.6721.56.1.2015.MKR 

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

OBWIESZCZENIE - wyłożenie - etap I - UiA.6721.56.1.2015.MKR  [pobierz obwieszczenie - doc]

 

OBWIESZCZENIE - wyłożenie - etap I - UiA.6721.56.1.2015.MKR [pobierz obwieszczenie - pdf]

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000 - etap I [pobierz projekt rysunku]

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:5000 - etap I [pobierz projekt rysunku]

Wyłożenie - Projekt tekstu - etap I [pobierz projekt tekstu]

Wyłożenie - Prognoza oddziaływania na środowisko - etap I [pobierz projekt prognozy]

Rozstrzygnięcie uwag do wyłożenia [pobierz plik - pdf skan]

Rozstrzygnięcie uwag do wyłożenia [pobierz plik -  pdf]

 

Uchwalenie MPZP na 52 sesji Rady Miejskiej - 25.05.2022

Link do uchwalonej uchwały 1062/LII/2022 [pobierz uchwałę w sprawie mpzp]

 

Publikacja MPZP - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 04.08.2022

Link do strony z publikacją - https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/8180/

 

Etap II - UiA.6721.56.2.2015.MKR

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap III - UiA.6721.56.3.2015.MKR 

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap IV - UiA.6721.56.4.2015.MKR 

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap V - UiA.6721.56.5.2015.MKR 

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap VI - UiA.6721.56.6.2015.MKR

 

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap VII - UiA.6721.56.7.2015.MKR

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap VIII - UiA.6721.56.8.2015.MKR 

Publikacja MPZP - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 01.04.2022

Link do strony z publikacją - https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/3836/

 Załączniki:

Wykaz uwag wniesionych do proj. mpzp Jazgarzew i wólka Pęcherska PGR etap I
Wykaz uwag wniesionych do proj. mpzp Jazgarzew i wólka Pęcherska PGR etap I_podpis
Nr 1062_LII_2022 w spr. zatw. mpzp Jazgarzew i Wólka Pecherska PGR etap I