Aktualny MPZP - UCHWAŁA Nr 1440/XLVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16).

ZMIANA MPZP - Piaseczno (44) - Nr uchwały 486/XX/2020 - UiA.6721.3.2020.AA

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 486/XX/2020 [pobierz uchwałę]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.6721.3.2020.AA [pobierz obwieszczenie]

Zmiana przystąpienia - Nr uchwały 966/XLVIII/2022 [pobierz uchwałę] (uchylona)

Zmiana przystąpienia - Nr uchwały 1145/XLVII/2022 [pobierz uchwałę]

Zmiana przystąpienia - Nr uchwały 1177/LXI/2022 [pobierz uchwałę]

 

 

Etap I - UiA.6721.3.1.2020.AA

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]Etap II - UiA.6721.3.2.2020.AA

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

Etap III - UiA.6721.3.3.2020.AA

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Uchwalenie

Link do uchwały nr 1192/LXI/2022 - 23.11.2022 [pobierz uchwałę w sprawie mpzp]

Publikacja MPZP - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 02.12.2022 [przekierowanie do publikacji MPZP]

 

 

 Załączniki: