MPZP - Piaseczno (44) - Nr uchwały 391/XVI/2019 - UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 391/XVI/2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Zmiana przystąpienia do ZMIANY MPZP - Nr uchwały 915/XLVI/2021